Tin tức Hưng Lộc Phát

Tin tức Hưng Lộc Phát 2017-12-11T09:45:44+00:00

[HLP] The Golden Star vượt tiến độ, chính thức cất nóc: Hưng Lộc Phát “đi chậm” mà không hề chậm

09/11/2017|

The Golden Star cất nóc vượt tiến độ 3 tháng. “Đi chậm mà chắc” – Ông Nguyễn Dư [...]